Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Lokomotiva Solingen           The Solingen locoMoje první pětipalcová parní lokomotiva Topsy je v měřítku 1:12 a utáhne běžně 3 lidi a to je mi už málo. Mám sice v plánu postavit americkou těžařskou lokomotivu Shay, ale to je dlouhodobá záležitost, protože ji budu stavět zgruntu komplet sám.

My first 5 inch steam loco Topsy is in 1:12 gauge. It is suitable for pulling up to 3 person and it is too little for me now. I am planning to build American logging loco Shay. But it is long time work because I will scratch build it.Abych nezaostal, koupil jsem 100 kg dílů pro lokomotivy Solingen od Schweizerische Südostbahn AG. Koupit hotovou lokomotivu mi už stavovská čest (a peněženka ) nedovolila. Skutečná lokomotiva byla postavena roku 1892 lokomotivkou Kraus & Co pod výrobním číslem 2555 s metrovým rozchodem pro Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn. Po elektrizaci tratě roku 1895 sloužila jako pomocná a stavební lokomotiva u Albtalbahn, od roku 1901 u Hartsfeldbahn a od roku 1903 u Euskirchener Kreisbahn. Roku 1918 byla pravděpodobně zrušena.

To don't stagnate I bought 100 kgs of patrs for locomotive Solingen from Schweizerische Südostbahn AG. My honour (and my wallet too ) don't alowed me to bought loco as finished. Original Solingen was built 1892 year by Kraus & Co as SN 2555 with one meter gauge for Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn. After electrification of the railroad it served as auxiliary and constructional locomotive for Albtalbahn, after 1901 year for Hartsfeldbahn and after 1903 year for Euskirchener Kreisbahn. It was probably canceled in 1918 year.

Takhle vypadá nahrubo sestavený model. Rozměry d/v/š: 960/565/400mm, hmotnost 120kg, rozvor 335mm, průměr hnacích kol 135mm, obsah kotle 7.5l, průměr/zdvih pístů 40/60mm. Model původně navrhl H. Deuschle z Karlsruhe.

So this picture is look to temporarily put together loco. Dimensions are 960mm long, 565mm high, 400mm width. Wheel base 335mm, weight 120kg, boiler capacity 7.5 litres, piston diameter 40mm, stroke 60mm. The loco was designed by H. Deuschle, Karlsruhe.

Solingen podle původního návrhu neměl popelník. Protože jsem už jednou hasil okolí tratě, zapálené od padajících uhlíků, upižlal jsem si popelník.

Solingen don't have any ashtray in originaly version. I have extinguished one burning created by coal fired live steam loco. So I made own ashtray.

Popelník po nabarvení. Klapky na vysypávání popele jsou vpravo.

the ashtray parts colored by high temperature resistant color.

Popelník namontovaný v rámu.

The arhtray mounted in frame.

Popelník zboku, otvory pro nasávání vzduchu pod rošt.

Side view. Air inlet cutouts.

Díly ventilů by-pass a injektor před spájením stříbrem.

The by-pass and injector valves before silver soldering.

Hotové ventily.

Finished valves.

Solingen má tři typy nýtů, takže jsem si musel vyrobit tři druhy nýtovacích hlavic.

The Solingen has three types of rivet. So I had to make three types of riveting tool (snap).

Snýtovaná a usazená kabina.

Riveted and placed cab.

Parní trubky připravené k montáži do dýmnice.

The steam pipes are ready for mounting to the smokebox.

Hlavice dmychavky. V původním návrhu byla jen trubka do komína, což je podle mých zkušeností málo. Hlavice má 4 trysky o průměru 1mm, skloněné mírně ke středu komínu.

The blower. Very simple blower was in original drawings - only pipe in chimney. It is too poor by my experience. New blower has 4 nozzles with 1mm diameter. They are 2 degree declined to center of the chimney.

Osazená dýmnice. Pokud se vám zdá, že čelní otvor je jaksi nakřivo, máte pravdu. Tak bylo dodáno - Swiss made.

Filled smoke box. If you feel that central hole is a little bit asymetric, you are right. It is Swiss made :-).

Hotová dýmnice.

Finished smokebox.

Montáž izolace kotle a krycích plechů.

Assemlying the boiler isolation and tinplate cover.

Počítání oveček vás neuspí? A co takhle zkusit nýtky? Těch je téměř nekonečné množsrví.

You cannot sleep? And the sheep counting don't work? Try rivets. Neverending riveting

Tohle jsou pouze vodní trubky. Parní teprve přijdou na řadu.

They are water pipes only.

Parní trubky, parní pumpa, parní turbogenerátor.

The steam pipes, steam pump, steam electric generator.

Koupený vodoznak nějak nesedí, poněkud přesahuje obrys kabiny a je tak hodně zranitelný.

Original water gauge is too big. It overlap outline of the loco and is very vulnerable.

    

I tento jednoduchý vodoznak obsahuje značné množství dílů.

New water gauge. This water gauge is simple but anyway contain many parts.

Namontovaný vodoznak.

Mounted water gauge.

Téměř vše hotovo a namontováno. Nejvyšší čas všechno rozmontovat a nabarvit.

All parts almost finished and mounted.

Hlavní rám při barvení.

Main frame under painting.

Nabarvený a sestavený rám.

Painted and finished frame.

Pár trubiček se šroubením.

A few pipes with joint.

Takhle jsem barvil šroubky a matky.

I painted the screws stab into paper sheet.

Úžasná polyuretanová barva. Tvrdá, houževnatá a drží. Zatím absolutně nejlepší co mám, podrobnosti zde.

I foud wonderfull polyuretan paint. Hard, persistent and good stand. Details here.

Hotový pojezd.

Finished undercarriage.

 

Videoklip prvního prohnání pístů a pojezdu Solingenu na stlačený vzduch.
 

Video of first "run" Solingen engine on compressed air.


Téměř hotová lokomotiva, chybí už jen kabina.


Almost finished loco, only cab is missing.


První zatopení, zatím jen plynem. Při problémech (a že jich pár bylo) lze plyn zavřít kohoutem a je to. To s uhlím je horší domluva.


First time under fire. I use gas burner for first test, it is easy to stop fire when any problem occured.


Hotovo !!!


Finished !!!

 

Videoklip první jízdy čerstvě hotového Silingenu v Karlsruhe na Echtdampf festivalu 8.1.2010.
 

Video of first run Solingen loco in Echtdampf Hallentreffen Karlsruhe 8th january 2010.


První jízda právě dokončeného Solingenu.


First run of just finished Solingen.


Šťastný modelář a jeho stroj.


Happy modeller and his engine.

Přestavba služebního vozu.The Solingen caboose upgrade.Parní elektrogenerátor.The steam electric generator.Mazací lis.The lubricator.