Zpátky na
    lokomotivu Solingen


Back to
    Solingen loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Mazací lis                 The lubricator


V původní verzi Solingenu byl jednopístový mazací lis, který se navíc podle zkušeností kolegů často zasekává. Jednopístový lis navíc nemusí mazat oba válce rovnoměrně. A jako bombónek byl ve výkresech mazací olej zaveden do dýmnice. Tam je kolem 500°C! Kdo někdy viděl hořet olej v dýmnici, ví o čem mluvím. Takže jsem podle myšlenky japonského modeláře Watanabeho vymyslel vlastní dvojitý mazací lis.

Originally the Solingen has one piston lubricator and it is often jammed/locked my colleaugues says. One piston lubricator, common for both pistons, is not very good idea. Every piston giving different amount of the oil. And to end - the oil is pushed thru pipe to valve INTO smokebox on originally dravings. To temperature about 500°C! Who sometimes saw firing oil in smokebox know about I speak. So I look to pages of my favourite japanese modeller Mr. Watanabe and I construct my own lubricator.


Frézování spodního a horního čela skříně.


Up and bottom deck is milling.

Spodní a horní část po spájení stříbrem.

Both part after silver soldering.

Frézování rohatkového kola. Je z houževnatého nerezu, takže snad vydrží.

The ratchet wheel is made from stainless steel.

Rohatkové kolo je na hřídeli nalepeno sekundovým lepidlem a zajištěno zavrtaným kolíkem.

The ratchet wheel is glued to shaft and ensured by pin.

Cvičně sestavený lis.

Arranged lubricator.

Díly lisu před barvením.

The lubricator parts before painting.

Hotový dvoupístový mazací lis.

Finished double piston lubricator.

Pokud má někdo zájem o skicy, zde jsou. Jen prosím žádné dotazy typu " jak je to ..., chybí tozměr ..." apod. Zapojte vlastní hlavu.

If you interested in my sketches, here are. Please no questions such as "what's diameter is ..." etc. You have to use your own brain.

Výroba zaslepovacího šroubu s přírubou pro šoupátkový ventil.

The flanged screw making. It is for side valve oil head.

Sestava zpětného olejového ventilu pro šoupátko před spájením.

The parts for oil head before silver soldering.

Hotový ventil.

Finished oil head (valve).