Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Závady

Failures

Jednou se při jízdě z komína vyvalila pára. Průšvih. Stažením parního regulátoru přestal i únik, takže nastala velká úleva - není to kotel. Je to něco od regulátoru k válcům. Po zkoušce s otevřenou dýmnicí bylo jasno - je to přehřívač.

Upon once time I was ride my loco and surprisingly steam goes from chimney. Steam was stoped after regulator closed - good news, it isn't boiler damage. When I open smokebox I so - it is superheater.

Po velmi pracné demontáži (musel jsem odstranit celou dýmnici) se ukázala dírka, mrška. Přehřívač je tepelně i prouděním pevných částic značně namáhán a tenhle to po dvaceti letech dřiny odpískal. Díra je dobře vidět.

Disassembly is very hard. Smokebox, pipes, oiler, ... Here is, the hole. Superheater is very strained by heat. And after twenty years of work is tired.

Vzhledem k tomu, že špice přehřívače je teplotně extrémně namáhaná, musel jsem pájet mosazí, nestačila stříbrná pájka.

The top of superheater is extremely strained by heat. I have to braze it with brass, silver solder is unusable.

Teplota tavení : mosaz 915°C, měď 1083°C. A trefte se mezi to! Plamen vlevo je propan-butan. Menší plamen je butan-kyslíkový na lokální dohřátí.

Metling temperature : brass 1680°F, copper 1980°F. An heat before it now! Left flame is normal butan flame. Smaller flame is butan-oxygen for local overheating.

Zbytek přehřívače je už pájen stříbrnou pájkou cca 900°C. Problém byl jako obvykle s převlečnýma maticema, mají anglický modelářský závity, průměr 10.6mm, stoupání 26 TPI. Úhel závitového trojůhelníku 46 stupňů. Úděsný národ, tihle anglosasové .

The rest of parts are silver soldered. I have big problems with imperial threads. I have to make imperial threads on lathe, step by step - take away a few material and try it. And again, and again.

Závěrečné usazení nového přehřívače připomínalo horor. Ne a ne a ne. A ne. Až nakonec jo, za použití hrubé síly. No a babka Topsy zase jezdí jako mladice.

Finished superheater before assembly. The assemblage was very very very hard. I have success at last and Topsy ride as young now.


Další nepříjemnost - propálený rošt. Při plně roztopeném uhlí, jsem zastavil a vypnul i dmychavku. Bez ochlazování proudícím vzduchem se rošt roztavil. Pravda je, že už byl značně ohořelý předtím. Náprava byla snadná - nový rošt, půl dne práce.

Another problem - damaged fire grate. I had full heated coal and I stoped loco and closed blower. The grate melted without air flow. Half day of work and new grate is here.


Po dvou letech mi přestal fungovat generátor. Po rozebrání jsem zjistil, že je použitý motorek totálně zrezivělý a proto se netočí. Příčina - vadné těsnění na hřídeli a pronikající pára. Motorek a těsnění jsem vyměnil a už to zase svítí.

The generátor is broken after two year of use. After disassembling I find out that motor/generator is total rusty and dead. Cause - broken dealing and leaked steam to motor. I aply new motor and new sealing.