Zpátky na
    lokomotivu Solingen


Back to
    Solingen loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Služební vůz Solingen   The Solingen caboose


K Solingenu jsem přikoupil od Südostbahn i služební vagón, který obsahuje zásobník vody. Solingen totiž nemá vlastní. Na snímku je stav po dodání.

I bought "caboose" for Solingen from Südostbahn too. The Solingen model don't have own watter tank so it is inside caboose. There is the caboose after delivery.

Nějak se mi nepozdávala barva, tak jsem si namíchal trochu jiný odstím.

I don't enjoy original color so I have to mixed and painted to better.

Kolega Šiler si pořídil stejný vůz a zapracoval na několika vylepšeních - naše typové spřáhlo a sklápěcí stupačky. Doplnil jsem boční dveře, nápisy, druhé stupačky, ventily, překopal trubkování, udělal brzdy na podvozky a tak dále.

My friend Siler bought the same caboose as me and made a few upgrades - the couper and tilting foot steps. I added side doors, lettering, second foot steps, cocks, changed pipelining, made of the boogie brake and so on.


Kostra rozebraného vagónu.


The frame of caboose.


Upravená a přebarvená korba.


The carriage body - upgraded and coloured.


Nabarvené díly pneumatických brzd pro šest podvozků (kolegové chtěli taky).


Painted parts of pneumatic brake for sex boogies (my colleagues want too).


Hotové obržděné podvozky.


Finished pneumatic braked boogie.


Takto vypadal vnitřek vagónu před úpravou.


Look to original caboose before rebuilding.


A takhle vypadá po úpravě.


And after rebuilding.


Hotový služebák v konfiguraci pro jednu osobu - brzdí, pumpuje, tlakuje, ukazuje rychlost, vrčí, syčí ..... Jo a taky jezdí  .


Finished caboose in one-man configuration - it brake, pumping, pressurize, display of speed, growl, hiss .... Yeah, also ride.  


Vyklopením druhých stupaček a nadazením další sedačky je schopen pojmou i spolujezdce. Povšimněte si koncových návěstí z produkce kolegy Šilera.


It is suitable for secong rider if foot steps shaked out and second seat was putted on. Note of end signal lamp from Mr. Šiler production.