Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Osobní lavicový vůz

Personal waggon

Kdekoliv se objevím s parní lokomotivou, zájem svezení chtivých dětí vždy vysoce převyšuje kapacitu mých tří vagónů. Bude tedy třeba vagóny poněkud zvětšit. To znamená vyrobit podvozkové lavicáky, nejlépe bržděné. Už nějakou dobu špióním kamkoliv přijdu a vysledoval jsem následující - nejodolnější podvozky proti vykolejení jsou neodpružené ale lehce kyvné, brzdy vzduchové, špalky gumové. Další důležitý aspekt je blbuvzdornost proti spadnutí - už se mi jeden bobánek odporoučel i mezi (!) vagóny.

Everywhere I drive my loco Many many children want to ride. But capacity of my trinity waggons is too small. So I have to start construction of bigger bench one. I spy for a longet time any waggons which I see and I know this - derailment-resistant boogie is without spring but a few swinging, brake is pneumatic with rubber shoe. And at last but not least - idiot proof against falling of children.


Pro všechny moje vozy používám standartizované dvojkolí od firmy Lokbauer, cena 29 Euro.


I use standard wheel set from Lokbauer for all my waggons. Price 29 Euros.

Zkouška konstrukce podvozku s brzdou ovládanou jumbo servem (tah 20kg). Funkčně v pořádku, ale nevěřím, že by servo brutální podmínky nějak dlouho vydrželo.

Here is testing construction wit brake powered by jumbo servo (40lbs pull). It worked OK, but I had doubt about lifetime of servo at that brutal enviroment.

  


Pro zájemce jsou zde výkresy podvozkových dílů. Vše je vypáleno z plechu 3 a 10mm. Zkušební povozek jsem pižlal ručně pilou a to mně vyléčilo - odteď všechno nechám pálit lasérem.


Here are boogie parts drawings. All patrs are burned out from sheet 3 and 10mm. Testing boogie I hand made by the hacksaw, brrrrr! Only LASER making from now.

Hromada vypálených polotovarů. Jsou to opravdu jen polotovary, např. celý den jsem vrtal díry a řezal závity - 96 krát M3, 40 krát M6 atd.

A pile of burned semi-products. A lot of work need yet - many holes and threads (96 times M3, 40 tumes M6, etc.)

Brzdové rameno. Brzdové špalky jsou upraveny z cyklistických brzd.

The brake arm. The brake shoes are made from cyclo brakes.

Cvičně sestavený podvozek.

Test-compiled boogie.

Výroba brzdného válce - broušení povrchu na přípravku. Přípravek má o 1mm menší průměr, než vnitřek válce.

The air-brake cylinder making - it is smoothed on the tool. The tool diameter is about 1mm smaller then cylinder inside diameter.

Zářez v přípravku 1mm x 6mm slouží k upevnění brusného papíru. Použité brusné papíry měly zrnitost 250, 600, 800, 1000.

The notch/slot 1mm x 6mm in the tool is for sand paper mounting. I used sand papers with 250, 600, 800 and 1000 granulity.

Povrch válce po soustružení, před broušením.

The cylinder surface before ...

Povrch válce po broušení.

... and after polishing.

Sada dílů pro jeden podvozek.

The set of parts for one boogie.

Sestavený podvozek.

Finished boogie.

Testování brzd. Zleva podvozek, brdič (řízený ventil) s manometry, tlakovy spínač, akumulátor, kompresor. Nahoře tlaková jímka.

The brake testing. From left - boogie, air-brake valve with pressure gauges, pressure switch, accumulator, compressor. The pressure tank on the top.
Zde je videoklip funkce brzd - 720x576 pixels, codec XviD, 6 MByte.
Video of brake testing - 720x576 pixels, codec XviD, 6 MByte.

Kostry vozů jsou svařeny z jeklů 15x30 a plocháčů 5x20. Lože podvozků jsou z pásoviny 10x100mm.

The carriage frames are from rectangle steel profile 15x30mm and steel strips 5x20mm. The boogie carriers are from 10x100mm steel.

Částečně vystrojené vozy.

Partialy build coaches.

Vůz zespodu.

Bottom view.

Vozy lze stohovat. Doplněna bižuterie - číslování, nápisy SMPD a háky pro pojistné řetězy.

The coaches are stackable. Added details - numbers, SMPD mark and the hooks for safety chains.

Vozy při první jízdě. Osvědčily se dobře, po seřízení nevykolejily ani při značně zkroucených kolejích. Brzdy fungují perfektně, neblokují a dva zabržděné vagóny udrží i stolikovou lokomotivu na místě. Pracovní tlak 5 barů.

The coaches first time on the track. Ride perfectly on good track and on twisted (damaged) track too. The brakes work perfectly on 75 PSI stop the 200 lbs loco.

A takhle to vypadá normálně. Vpředu Solingen, za mím obslužňák s fírou-topičem a za ním oba lavicáky s dětičkama.

A standard view. The Solingen at first, second caboose with driver-stocker and both coaches with children.