Zpátky na
    lokomotivu Solingen


Back to
    Solingen loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Parní generátor           The steam generator


Na kolejišti Swiss vapeur parc jsem okoukl parní turbogenerátor namontovaný na půltunovém Mecklenburgu. Pro solingen vychází ovšem trošku menší.

I saw steam electric generator on half-ton Macklenburg loco in SWiss vapeur parc railroad. It looks very good, so I start construct one for my Solingen.

Základem je radiální parní turbína. Lopatky jsem vyrobil frézováním z masivu pomocí rotačního stolu.

The radial steam turbine is essential part. The paddles/vanes I mill by 2mm cutter with using the rotary table

Změnou vyosení lze dosáhnout vhodného tvaru lopatky. Ještě následovalo třetí frézování - zašpičatění vnější hrany lopatek.

Suitable pattern I reach by different offset of rotary table and mill axes. I mill paddles three times to reach good pattern.

Výroba drážek na těle generátoru.

The generator body grooves making.

Střední díl - mezikus mezi turbínou a generátorem.

The spacer - the part between steam turbine and the generator.

Vyrobené díly před pájením stříbrem.

Made parts before silver soldering.

Sestavy připravené na pájení stříbrem.

Arranged parts just before silder soldering.

Hotový generátor. S parní tryskou 0.8mm dává výkon 3W (24V/ 150mA), což je naprosto dostačující pro velmi výkonnou čelní svítilnu.

Finished generator. It give output power 3W (24V/150mA) with 0.8mm diameter steam nozzle. It is very good for high power head light,