Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Zvedák na lokomotivu

Locomotive lifter

Zvednout 5ti palcovou lokomotivu na stůl je už práce pro víc chlapů. Moje angličanka váží přes 50 kilo a kolegova dokonce 120 kilo. Kdo si nechce udělat kýlu, musí si postavit lokomoctivní zvedák.

Pick up 5 inch locomotive to desk is hard work for more then one man. My loco weight more then 100 lbs and locos of my colleague 240 lbs! It is necessary to build locomotive lifter form my healthy.

Frézování hlavních dílů zvedáku.

Milling of main parts of lifter.

Svařené polotovary.

Welded parts.

První problém - slabá osa. Jak jsem na to stoupnul, tak se krásně ohnula. Zvláště při nižší poloze se hmotnost zátěže násobí v kritických místech až deseti.

First problem - too thin axle. When I set foot on lifter, the axle was damaged. When lifter is in on bottom possition, press in all axles are extremelly high, ten times more then in upper lifter possition.

První problém odstraněn. Osa není namáhaná na ohyb, ale jen na střih. Už drží.

First problem solved. Axle isn't bended. It is cutted only.

Víceméně sestavený zvedák s prvním zvedacím mechanismem - šroubovou tyčí.

Almost finished lifter with first version of lift mechanismus - screwed rod.

Šroubová tyč s obyčejným metrickým závitem M10 se bohužel ukázala jako nefunkční. Se zátěží jen 50kg se s ní už nedalo vůbec otočit ať jsem mazal jak mazal.

Screwed rod with normal metric thread M10 (cca 1/2") don't work good - malfunction. It is very hard to rotate when 100 lbs is on top of lifter. It's wrong.

Zkusil jsem použít naviják. Fungovalo to dobře, ale naviják vypadal otřesně hamatně. Tak jsem si vyrobil přiměřený - začínám s ozubeným pastorkem.

I try use wire-rope drum. It works very well. But this drum looks ugly. So I made better. I start with pinion.

Hlavní převodové kolo s navijákovým bubnem. Ozubení vyrábím jako vždy tvarovou frézou, tentokrát s modulem 1.25.

Main gear wheel with rope drum. I make teeth by shaped cutter with modulus 1.25.

Převody jsou 1:4.5 a 1:3, pro převod síly je nutno ještě uvažovat páky naviják/první oz. kolo a poslední pastorek/klika. Takže ačkoliv je převod 1:13.5, celkový převod síly je 1:630 !

Gear ratio is 1:4.5 and 1:3, for power ratio is necessery add ratio of lever/pinion and main gear wheel/drum. So gear is 1:13.5 but power transformation is 1:630!

Pro lokomotivu slouží nájezdová rampa.

Drive up ramp is used for locomotive.

Zvedák nelze používat ve složené (přepravní) poloze. Před zatížením se musí lehce zvednout.

The lifter is unusable in compact (transportation) position. It is necessery the lifter a little elevate before use.

Výsledek převodu 1:630 je ten, že kolegu o mocnosti kolem 100 kilo zvednu dvěma prsty, i když tah navijáku je ve spodní poloze kolem tuny.

Thanks to 1:630 ratio I can lift my colleague (200 lbs!) by two fingers. Pull in wire-rope is about tone in bottom possition.


Chybička se vloudí aneb šetřit se nevyplácí. Při výrobě zvedáku jsem si chtěl zjednodušit práci a jedno ozubené kolo jsem udělal ze svařené dvojic plechu. Po dvou letech se výsledek šetření projevil - hrk a zvedák byl dole i s vagónem.

When I made the lifter I saved a few time by using the sheet metal for one cog-wheel. There is result of this "economization" after two year of using. The lifted wagon was falled down!

Naštěstí to vůz přežil bez poškození, takže stačilo vyrobit další ozubeniny. Zde frézování pastorku. Povšimněte si důmyslné ochrany proti šplíchající řezné kapalině !

Fortunatelly the wagon didn't damaged. So new cog wheels make is eneught to restore my happiness. Please note to sophisticated anti-cooling-liquid protection.

Výroba většího kola dala víc práce. Je na něm totiž kupodivu víc zubů.

The big cog wheel making. It's more of work because it has more cogs ! Realy.

Dobrá věc se podařila a zvedák je jako nový.

Good thing is succeeded and lifter is as new.