Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
    parní lokomotiva 0-3-0
    koleje a výhybky
    vůz pro strojvůdce
    zvedák na lokomotivu
    osobní vůz
    lokomotiva Solingen
    závady
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
    steam 0-3-0 loco
    rail and switches
    drivers carriage
    locomotive lifter
    personal waggon
    Solingen locomotive
    failures
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Koleje a výhybky

Rail and switches

Montáž kolejí začíná nařezáním a začištěním kolejových prutů. Následujé vrtání a začištění stykových děr.

The rail makinkg starts with cutting and cleaning of rails. Next is boring of joint holes

Ohýbačku kolejí koupil kolega u PNP-Railways v Anglii. Je dobrá.

The bender was bought from PNP-Railways England. It is very good.

Kolejové pruty od KNUPFER Modell & Feinwerktechnik jsem připevnil na namořené dubové pražce pouze šrouby 4x20mm s plochou hlavou. Pod kolejnice jsem ještě kápnul trošku kaučukového lepidla.

I mount rails from KNUPFER Modell & Feinwerktechnik to oak sleepers/ties by normal screw 4x20mm with flat bolt-head. Between rail and sleeper/tie I apply a few rubber glue.

Při dotahování je nutné použivat měrku k dodržení správné rozteče. Později jsme přešli na šrouby 5x20 s šestiúhelníkovou hlavou.

While screws are draw up I use a gauge for correct rail spacing. Later we use wood screw 5x20 with hexagon head.

Bez výhybky to nepůjde. Pro začátek dvě s odbočením 30 stupňů o poloměru 3 metry. To je tak nejmenší použitelný poloměr a to ještě jen pro některé stroje.

Switch is necessary. I am building two 30 degrees switches with 10 feet radius. It is smallest usable radius.

Srdcovka. Spodní část je z 10mm železa (odpovídá výšce stojiny kolejnice) a horní trojúhelník z 5mm železa (hlava holejnice).

The frog. Bottom part is made from cca 12/32" steel (this is high of the rail web) and upper trianle is made from 6/32" steel (head of rail).

Sestavená srdcovka.

Built-up frog.

Přestavník od PNP-Railways a frézované polotovary jazyků.

The switch-points from PNP-Railways and milled half-finished tongues of switch.

Frézování výřezů v opornici.

Milling of the slots in stock rail.

Montáž výhybky.

The switch mouting.

Frézování jazyků.

Milling of the tongue of switch.

Opornice (zatím bez výřezu), jazyk a stolička v řezu.

The sectional view of the stock rail (without the slots yet), tongue of switch and switch chair/seat .

Hotová výhybka. Funguje excelentně.

Finished switch. It works excelent.

Výhybku lze ji i řezat - při pomalé jízdě funguje jako samovratka (po průjezdu se jazyky vrátí do původní polohy), při rychlém průjezdu se trvale výhybka přestaví.

It is possible to cut of the switch. If train move slow the tongues return back to previous positions. If trai run fast the tongues permanent rearrange.