Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
    pro soustruh 1
    pro soustruh 2
    pro frézu
    ohýbačka
    zakružovačka
    důlkovač
    ozubená kola
    ostření fréz
    modelářská chemie
    odlévání mosazi
    svářečka O2+H2
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
    lathe tools 1
    lathe tools 2
    mill tools
    bending machine
    slip roll
    rivet tool
    cog wheels
    mill sharpening
    model chemistry
    brass casting
    welder O2+H2
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Rýhovač

Knurl

Rýhovač v akci, v rychloupínači na soustruhu SM300. Rýhovací kolečka jsou koupená, zbytek je dělaný.

Knurl in action on quickchange tooplost. Knurl wheels are bought, other was made by me.

Jedna z možných verzí rýhovače, podle které jsem ho vyrobil.

One from possible variants, based it I made my knurl.Nástroj na koule
Ball tool


Vyrobit kouli bez speciálního nástroje na ručním soustruhu nelze. Na fotce je takový "dělač koulí" pro SM300 s tychloupínačem. "Pohon" tohoto nástroje je ruční, páčkou zprava doleva a zpátky.

Sphere/ball making is very hard. On the picture is balltool for lathe SM300 with my quickchange toolpost.

Hranaté kvazi "koule" na páčkách rychloupínače jsem dělal obyčejným nožem, echt koule nástroje je už vyrobená s jeho pomocí.

Look. Squared "ball" on toolpost levers I made before baltool I have, true ball on balltool lever I made after.

PDF soubor s původní dokumentací od Reeda Streitfhau se zpřevodovaným otáčením, měrkou pro nastavení nože atd.

There is original dovumentation of baltool in PDF file with next features from Reeda Streitfhau.

Rovnání povrchu železné tyčoviny před výrobou.

There is straightening iron material before starting.

Nahrubo vyřezané díly pomocí pásové pily.

Roughly made parts by band saw using.

Dokončené hlávní díly.

Main parts are finished.

Sestavený nástroj.

Completed balltool.Úpravy soustruhu SM300
Improvement of lathe SM300


Pan Milan Sedláček mi poslal hromadu úprav svého soustruhu. Myslím si, že by se mohly hodit i vám a proto jsou tady. Případné dotazy však prosím směřujte na :

Mr Milan Sedlacek sent me a lot of improvements of his mini lathe. They are very useful for you I thing, so therefore are here. All questions about this please send to :

Na prvnich třech obrázcích je rychloupínač koníka poněkud jiného typu, něž můj (popsaný na předchozí stránce). Je jednosušší na výrobu.

A tailstock clamp is on first three pictures. It is some different type then my (it's described on prewious page). It's more simple to made it.

Sestavený rychloupínač. Jeho popis i výkresy naleznete kousek níž ve formáru PDF (Acrobat Reader).

Assembled tailstock clamp. It is described on PDF file (Acrobat Reader) below on page. Drawings are below too.

Blokování posuvu supportu. Velice užitečné zařízení.

Carriage lock-out. It is very useful.

Stírátka na saních zabraňují vniknutí špóny do třecích ploch saní a zadření. Já je na svém soustruhu nemám a zatím se mi to nestalo. Co není, může být, že .

The wiper blade prevent to the cuts go between the carriage and the lathe bed. The wipper blade prevent to seizure. I don't use it and didn't have seizeng carriage. Till now .

Zde je podrobný popis včetně fotografií úprav soustruhu Proma SM300 od autora pana Sedláčka. E-mail na něj najdete v textu. Je zde oprava vodícího šroubu, stírátka, blokování supportu, oprava převodů posuvu, příčného a křížového posuvu a upínač koníku.

Here is detailed description of all improvements of the minilathe with pictures from Mr. Sedlacek. Authors e-mail is inside. It is described improvement of the leadscrew, wiper blade, carriage lock-out, gears, tool slide, cross slide and tailstock clamp.

Zde jsou podrobné výkresy některých z úprav pana Sedláčka : blokování pojezdu suportu, úpravy křížového suportu, ovládací kolečko, úprava příčného suportu a rychloupínač koníka.

Here is detailed drawings of Mr. Sedlacek improvents : cariage lock-out, improvement tool slide, handwheel, úprava cross slide a tailstock clamp.Digitální odměřování na soustruhu SM300
Digital measurement for lathe SM300


Pan Hořínek mi poslal návod na výrobu digitálního odměřování pro soustruh SM300 a podobné. Na obrázku je vidět zobrazovací jednotka ...

Mr. Horinek sent me a instruction for making of a digital measurement for SM300 lathe. Here is display unit ...

... a zde je dobře vidět zpusob montáže snímačů. Elektroniku i snímače nabízí pan Hořínek jako stavebnici, bližší údaje jsou v článku v pdf souboru.

... and here is good to see sensor mouting. All parts are offered by Mr. Horinek, contact in PDF file (Czech language only).

Zde je kompletní návod i s kontaktem na autora.

Here are instruction to make it, unfortunatelly only in Czech language. .