Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
    pro soustruh 1
    pro soustruh 2
    pro frézu
    ohýbačka
    zakružovačka
    důlkovač
    ozubená kola
    ostření fréz
    modelářská chemie
    odlévání mosazi
    svářečka O2+H2
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
    lathe tools 1
    lathe tools 2
    mill tools
    bending machine
    slip roll
    rivet tool
    cog wheels
    mill sharpening
    model chemistry
    brass casting
    welder O2+H2
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Kyslíko-vodíková svářečka

Oxygen-hydrogen welder

Asi každý kutil občas potřebuje něco svařit. Elektrikou to jde taky, ale plamen je plamen. Profi souprava je ale nehorázně drahá, flašky jakbysmet a navíc je acetylén dost nebezpečný i pro profíka.

Every handy-man needs weld together something sometimes. Electrical welding is OK, but oxy-house-gas is better. Profi welding apparatus and gas bottles are expensive. Acetylene is dangerous for home use in addition.

Pan Vandělík mi poslal návod na výrobu svářečky kyslík-vodík-propanbutan vlastní konstrukce. Princip spočívá ve výrobě směsi kyslík-vodík na elektrodách akomulátorových článků, ponořených v roztoku hydroxidu sodného a napájených z nabíječky nebo svářečky.

Mr. Vandělík send my guide for home-made oxygen-hydrogen-bottled gas welding apparatus. Principe is this: Oxygen-hydrogen mixture is produced by the electrodes of accu cells, which are in sodium hydroxide solution. Electrodes are circulate by DC current.

Směs je málo výživná a proto se přikrmuje Propan-butanem s tlakem cca 150kPa. Množství se reguluje jehlovým ventilem.

Bottlet gas (at 20 PSI through needle valve) is added to oxygen-hydrohen mixture for improvement of power.

Velikostí trysky 0.3 až 1.5mm a velikostí vyvíjecího proudu 5 až 100A lze plamen regulovat od modelářského mikrosvařování (plech 0.3mm) ...

Flame power is controled by nozzle diameter (1/64" to 1/16") and by DC current (5 to 100 amp). Here is the smalest flame result ...

... až po normální svár.


... and here the biggest flame result.


Speciální konstrukce zátky umožňuje kontrolu hladiny elektrolytu a zamezuje pronikání elektrolytu do sběrných trubiček.


Special plug for cells. It permit of control electrolyte level and stop penetration of electrolyte to the pipes.


Delší tubička (vlevo) přivádí plyn z předchozího čánky a při plnění hlídá přetečením hladinu, kratší trubička (vpravo) slouží k odvodyu plynu a plnění. Uprostřed je montážní šroub.

The bigger pipe (left) is input of gas from previous cell and control electrolyte level. Smaller pipe (right) is output of gas and is watter input while electrolyte is added. The screw is in the centre.

Směšovač míchá kyslíko-vodíkovou směs od dvojčlánků a propan-butan z lahve.


Mixer - it mix oxygen-hydrtogen from cells and bottled gas.


Následuje odkalovač, který zachycuje případné kapky proniknuvšího elektrolytu.


Desludger stop drops of elecrolyte.


Poslední díl před hořákem je protizášlehový filtr, který zadusí případný plamen, který pronikl hadicí zpět a mohl by poškodit palivové články.

Flane-arrester vent plug is the last part before burner. It stop flame, which goes from burner to cells.Je vyroben ze stopkového brusného kotouče a utěsněn.


It is made from small abrasive disk.


Zde najdete kompletní návod v PDF formátu včetně kontaktu na autora. Výroba a provoz této svářečky je pouze na vlastní nebezpečí!


Here is manual for builders, unfortunately in Czech language only . You can make and use this welder on our own risk only!