Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
    pro soustruh 1
    pro soustruh 2
    pro frézu
    ohýbačka
    zakružovačka
    důlkovač
    ozubená kola
    ostření fréz
    modelářská chemie
    odlévání mosazi
    svářečka O2+H2
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
    lathe tools 1
    lathe tools 2
    mill tools
    bending machine
    slip roll
    rivet tool
    cog wheels
    mill sharpening
    model chemistry
    brass casting
    welder O2+H2
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Závitová hlava MK2

Die head MK2

  

Princip závitořezu spočívá v tom, že se neprotáčí, ale vysunuje. Má tři výměnné hlavy : sklíčidlovou pro závitníky, a dvě se závitovým očkem (různý průměr). Je funkční pro M2 až M10. Menší než M2 je lepší dělat ručně, větší než M10 neutáhne kužel Mk2.

Die head has two part which are shifted but not rotated each other. It has three heads : dril chuck for taps and two for button die (different diameter). It's suitable for M2 to M10 (3/32" - 3/8"). Less is better do in hand, bigger don't hold spindle Mk2.


Postup - narazit unašeč do trnu Mk2 (na fréze přitáhnou protišroubem), červíky upevnit očko, nasunout do unašeče, zajistit kolíkem, natlačit do řezu, pravý chod, zpětný chod a je to .

How to : get tenon to Mk2 spindle (on mill use back screw), fix button die by worms, push to tennon, fix it by pin. Go to material, right run, reverse run an it is! .Vyvrtávací trn MK2
Boring spindle MK2


  

Občas je třeba vyvrtat díru velkého průměru nebo ofrézovat konec něčeho do tvaru pasujícího na trubku (např. komín lokomotivy na parní kotel). Na výkrese je shora trn na vrtačkovou hlavu, vyvrtávací trn pro průměry 20-100mm a trn pro průměry 10-20mm.

Sometimes is needed drill big hole or mill end of something to shape which is suitable for pipe (e.g. locomotive chimney to steam boiler). There is from top on the drawing - spindle for boring head, boring spindle for 20-100mm diameter and boring spindle for 10-20mm diameter.

Vše je na kuželu MK2 s vnitřním závitem pro protišroub do frézy. Z obrázku jsou i patrné příslušné nože z Radeka (HSS). Vyvrtávat/frézovat je nutno velmi opatrně aby se fréza nekousla nebo trn nezničil, je to přece jen velká páka.

All are on MK2 taper with inside thread for back screw for milling machine. There are HSS steel kniwes on the picture. Be carefull when you doing, it's a long arm.Pilový trn MK2
Circlular saw spidle


Obdobným způsobem jsem udělal unačeč na pilové kotouče průměr 22/80 mm, tlouštky 0.2 až 5mm. Špunt má průměr 22 a 30mm a výšku 6+5mm, šroub je M12.

Similar I made spindle for circlular saw 22/80mm 0.2 to 5mm thick. Flap has 22 and 30mm diameter and 6+5mm thick, screw is M12 (1/2").Chlazení řezu
Cooling of cutting


   

Frézujete-li ocel nasucho, rychle se otupí břity frézy a to je dráhá záležitost. Nože soustruhu se tupí rovněž, ale tam není problém přelíznou nůž na brusce. V případě frézy to problém je. Je tedy záhodno chladit a mazat.

When you mill dry, your milling cutter lose it's edge very fast and cutters are too expenxive. Lathes knife blunt too, but they are sharpening easy. Cooling and lubrication is necessary.

   

Profi sada stojí bratru desítku tisíc. Náklady této sady jsou 500,- Kč. Odspoda - kuchyšká dóza, sítko na čaj (zde na špóny), modelářské čerpadlo na palivo (400,-), trychtýř, plech na pečení (100,-), frézka. Slepeno, sešroubováno.

Profi set is too expensive. From bottom - kitchen dose, thea sieve (there for filings/milldust), model fuel pump, funnel, baking tin, milling machine. Glued, screwed together.

Hadička je od rybiček, hubice z mosazi a drát z mědi. Úspora 70% opotřebování frézy. V "Linky" najdete kontakt na Hi-Oil, kde jsem koupil koncentrovanou řeznou kapalinu.

Aquarium pipe, brass orifice and copper wire. Milling citter is 70% saved. You have to buy cutting lubricant at last.