Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
    pro soustruh 1
    pro soustruh 2
    pro frézu
    ohýbačka
    zakružovačka
    důlkovač
    ozubená kola
    ostření fréz
    modelářská chemie
    odlévání mosazi
    svářečka O2+H2
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
    lathe tools 1
    lathe tools 2
    mill tools
    bending machine
    slip roll
    rivet tool
    cog wheels
    mill sharpening
    model chemistry
    brass casting
    welder O2+H2
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Zakružovačka

Slip roll

Zakružovačka mi slouží pro výrobu kotlů a dalších dílů stáčených z plechu. Díky spřažení dvou tlačných válců ozubenými koly a uložení všech válců ložiskách je chod plynulý a lehký.

I use a roll for boilers and other parts which are made from rolled metal plates. The rolls are coupled with cog-wheels and all the rolls are mounted with ball-bearings.

Detail uložení válců v bočnicích.


Detail of the roll bearings.


Detail pohonu.


There is the detail of the propulsion.


Kvůli tomuhle nářadí a taky kvůli lokomotivě Shay jsem se musel naučit dělat ozubená kola. Není to nic strašnýho - stačí otočný stůl a tvarové frézy.


I have to learn how to make cog wheels for this roll and for the Shay locomotive. It has shown to be easier than I thought. The rotary table and shape mill are enough.


Hotová ozubená kola modul 1.25 pro zakružovačku.


Finished cog-wheels with 1.25 modul for roll machine.


Horší to bylo s pracovními válci. Mám malý soustruh a tak jsem se musel obejít bez koníka. Bylo to na doraz i s lunetou.


It was worse making the working rolls. My lathe is too small. I had to remove the tailstock and use a supporting steady.


Osazení pro ložisko.


Choking for the bearing.


Frézování drážek pro ložiska v čele zakružovačky.


The roll bed is milled for bearing grooves.


Výroba vložek mezi ložiska a nastavovací šrouby.


Inlay between the bearing and the setting screw is being made.


Hotové vložky.


The finished inlays.


Nakonec bylo potřeba naostřit frézu. Dostala chuděra zabrat.


It was necessary to sharpen the mill in the end.