Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
    parní modely
    zahradní železnice 1:32
    ostatní modely
    velké parní stroje
    parní den Hradec 2003
    Lužná 2005
    Modelbau 2005
    parní den Hradec 2006
    150 let Brno-Zastávka
    Sinsheim 2007
    Anglie & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
    steam models
    garden railroad 1:32
    other models
    big steam engines
    steam day Hradec 2003
    Luzna 2005
    Modelbau 2005
    steam day Hradec 2006
    150 an. Brno-Zastavka
    Sinsheim 2007
    England & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    videos
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
     
Celkový pohled na moji železnici (gauge 1, 1:32, rozchod 45mm). Staniční budova Veverská Bitýška s oznámením o zahájení pravidelného provozu na trati. Stavba trati a výroba budov je zde.

A general view of my garden railroad (gauge 1, 1:32 - 10mm, 45mm rail). The station building Veverská Bitýška with grand opening of railroad annoucement. Here is page about the railroad and buildings construction.

     
Hlavní stanice - Veverská Bitýška a dřevěný most na vedlejší trati.

Main station - Veverska Bityska and wooden bridge on the secondary railroad.

     
Pro ochranu stanice sloužila v 19. století tzv. "distanční návěstidla", dnes nazývaná vjezdová. Ve stanici pak nesmí chybět vodní jeřáb.

The "distance signals" used for shield Austria-Ungarn stations in 19 century. Today are named "entry signal". The water crane don't have to missing in every station.

     
Výtopna, zauhlovací rampa, skladiště. Odlitky budov jsem koupil od Lokführer Lukas (bohužel typovou výpravní budovy Rakouska-Uherska nemá), většinu interiéru u Paulo miniaturen a zbytek (stoly, zauhlovací rampa, uhelná ohrada) udělal ze dřeva a 2mm polystyrénu.

Depot, coaling stage, warehouse. Castings I bought from Lokführer Lukas (unfortunately he don't have the station building looks like Austria-Hungary station). Most interier things I bought from Paulo miniaturen and rest (tables, vice, coaling stage, coal yard) I made from wood and 1/16" styren.

     
Portál tunelu (zdroj a výroba zde), druhý tunel a příhradový most odbočné tratě. Staniční bouda "Moravské Knínice" a zastávka "Chudčice" je opět od Paolo miniaturen.

Tunnel portal (details here), second tunnel and truss bridge of secondary railroad. Station hut "Moravske Kninice" and way station "Chudcice" are from Paolo miniaturen too.

     
Noční pozování domácí T3 z produkce fy Märklin a hostujícího elektrického vozu RhB ABe 4/4 34 pana Šilera (produkce LGB).

Night posing of home T3 loco produced of Märklin company and gues electric wagon RhB ABe 4/4 34 owned by Mr. Šiler (produced by LGB).

     
     
Noční záběry skladiště žst. Veverská Bitýška (díly Lokführer Lukas) plně vybavené přepravovaným zbožím (z produkce Paulo miniaturen).

Night picrutes of warehouse "Veverska Bityska" (parts are bought from Lokführer Lukas) fully equipped of goods (from Paulo miniaturen).

     
     


     
Téměř po roce přibyla šachta Julius a ručně poháněné nákladiště "Těžířstva rýtíře Herringa".

After one year I add a pit Julius and hand powered loading station of "Knight Herring mining Co".

Stavba železnice je zde.
Funkce spřáhel Kadee je zde.

The railroad building is here.
The Kadee couprer function is here.Pozor !!!

Velmi nebezpečné zvíře! S oblibou zakusuje figurky, poráží budovy a vykolejuje vlaky!

   

Attention !!!

Very dangerous animal!. It likes bite to death men, knock out buildings and ditch the trains!