Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
    parní modely
    zahradní železnice 1:32
    ostatní modely
    velké parní stroje
    parní den Hradec 2003
    Lužná 2005
    Modelbau 2005
    parní den Hradec 2006
    150 let Brno-Zastávka
    Sinsheim 2007
    Anglie & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
    steam models
    garden railroad 1:32
    other models
    big steam engines
    steam day Hradec 2003
    Luzna 2005
    Modelbau 2005
    steam day Hradec 2006
    150 an. Brno-Zastavka
    Sinsheim 2007
    England & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    videos
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

150 let Buštěhradské dráhy - 25.6.2005 se na nádraží Lužná sešla přehlídka dochovalých parních lokomotiv. Dráha byla postavena puvodně jako koňská, provoz byl zahájen roku 1830 na úseku Bruska-Wejhybka (Kladno). Roku 1863 byla dráha přestavěna na parní provoz.

150th anniversary of Bustehrad Railroad - this show of steam locos was 6/25/05 at Luzna station. Bustehrad rail was built as a horse road at first, it's traffic started in 1830 from Bruska (Prague) to Wejhybka (Kladno). The railway was changed to steam traffic in 1863.
                       

Pro zbrojení lokomotiv donedávna (tak 1960) sloužil vodní chobot a zauhlovací výtah. No zkuste nanosit 10 tun vody a 5 tun uhlí v kýblech .

The water "proboscis" and coal lift was used until recently (cca 1960) to fill steam locos with water and coal. Let's try move 20 000 pounds of water and 10 000 pounds of coal to locomotive with a bucket .

310.0102 - exponát železničnúho muzea Lužná u Rakovníka. Vyrobena byla v První česko-moravské továrně na stroje v Praze-Libni v roce 1897 pro trať Louny - Libochovice, pak následovaly nějaké další štace, Tábor, Chomutov, cukrovar Sokolnici, cukrovar v Němčicích a pomník před přerovským nádražím. Nakonec skončila načančaná stařenka v tomto muzeu.

Loco 310.0102 - an exhibit of the Luzna museum. It was made in First Machines Czech-Moravia factory in Prague-Liben in 1897 for the Louny - Libochovice Railroad. After this, this locomotive worked at the Tabor, Chomutov, sugar refinery Sokolnice and Nemcice and as a monument in front of the Prerov rail station. At last this dainty grandma stays in this museum.

              

324.391 zvaná Buštěhradka. Tyto lokomotivy byly v provozu až do 50. let 20. století v plzeňském depu.

Loco 324.391 named Bustehradka. These locomotives were running until the fifties in the Plzen depot.

Služební vůz řady Da z 19 století po renovaci ještě bez popisů. Detaily podvozku a nakonec injektor (tedy forichtung jak dostat vodu do kotle bez pumpy).

Cabosse of "Da" series from the 19th century after renovation, still without description.

Cisterna St.E.G. domovem v rafinerii olejů Kralupy nad Vltavou. Na poslední fotce je výkresová dokumentace (pro územní řízení, stavební povolení, stavbu i kolaudaci ) železniční zastávky a la 1892.

Rail tank St.E.G. had its home station in the oil refinery Kralupy (St.E.G. was a railroad company in Austria-Hungary and Czech in the 19th century). There is a drawing of a way station 1892 in the last photo.
           

Sněhový pluh neznámého původu a bez popisu. Je zajímavé, že z jedné strany je pluh symetrický (první a druhá fotka zleva) a z druhé boční pro použití na dvojkolejce (třetí fotka zleva). Na poslední fotce je výkresová dokumentace pro nářaďové vybavení C a K drážního údržbáře (dnes traťové okrsky a lokomotivní depa).

Snow plough without description. Interesting - the plough is symetrical from one end and from second end it is asymetrical, evidently for use on a double-track. In the last photo are drawings of tools of rail maintenance men (a response to today track departments and loco depots).