Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
    parní modely
    zahradní železnice 1:32
    ostatní modely
    velké parní stroje
    parní den Hradec 2003
    Lužná 2005
    Modelbau 2005
    parní den Hradec 2006
    150 let Brno-Zastávka
    Sinsheim 2007
    Anglie & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
    steam models
    garden railroad 1:32
    other models
    big steam engines
    steam day Hradec 2003
    Luzna 2005
    Modelbau 2005
    steam day Hradec 2006
    150 an. Brno-Zastavka
    Sinsheim 2007
    England & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    videos
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Olympia park - otevření první části dráhy
22.5.2010

Olympia park - opening hte first part of track
05/22/2010

Před dvěma roky jsme s kamarády Romanem a Tomášem propadli kouzlu echt parních lokomotiv. Aby to mělo ten správný efekt, zvolili jsme rozchod 5 palců, protože takový stroj už uveze nejes svého tvůrce, ale taky klubko ječících dětí. Začali jsme si jezdit pro radost sobě i dětem na přenosném kolejišti na výstavách a různých parních výročích a doufali, že se nám podaří vybudovat někde něco nastálo. V této situaci nás oslovil člen vedení Olympie Brno pan Navrátil, jestli bysme to jako nechtěli udělat tam. A bylo vymalováno.

With my friend Roman and Thomas we inspired with steam locomotives two years ago. We chosed 5 inch gauge engines because they have enaught effort. They pull not only his constructer but also many children and people. We started running for enjoy us and children too on portable track on various exhibitions and steam meetings. But we hoped that we can find place to build permanent railroad. In this moment a member of Olympia Brno management Mr. Navrátil told us to buld it in Olympia park. So it was decided.     
Díky masivní podpoře Olympia Brno jsme letos otevřeli první část modelové železnice, která vede napříč parkem, ve kterém je kromě naší dráhy také lezecká stěna, amfiteátr a rozsáhlé dětské hřiště. Na první jízdě samozřejmě nesmělo chybět šampáňo.

Thanks to massive support of the Olympia Brno we open first part of our model railroad. It placed in park together with artifical climber hill, amphitheatre and big children playground. The Champagne couldnot missed at first run of course!

     
     
Na první ježdění přijeli kromě brněnských a přespolních členů SMPD klubu také přátelé z Hradce Králové a Skalska, takže v provozu bylo víc jak deset strojů.

For the first run come many poeole with his locos - local and crosscountry members of SMPD club club and friends from Hradec Králové and Skalsko. Together more the ten engines.

     
     
     
Jezdit si jen tak není úplně to pravé ořechové. Modelu vlaku dodají tu správnou podobu teprve cestující. A protože modely lokomotiv jsou v měřítku cca 1:5, nejlépe vypadají na vozech lidičky v měřítku 1:5 až 1:3. Dospělí (měřítko 1:1) se samozřejmě také mohou svézt, ale většinou se na ně kvůli návalu dětí nedostalo.

It's boring to ride the loco alone. For better enjoy and good look of train we need passengers. And as we have trains in 1:5 gauge therefore we need passenger in 1:5 to 1:3 gauge - children! Adult people (gauge 1:1) can ride too of course but only when children missed. But it was newer be, sorry adults.


Podrobný projekt, tuny informací a fotek z realizace a dalších akcí jakož i rozpis provozních dnů železnice najdete na klubových stránkách SMPD. Vzkledem k technickému zaměření mého webu se zde budou vyskytovat jen konstrukční záležitosti, jako třeba právě začínající stavba lokomotivy TU47 v měřítku 1:4

Detailed project, toons of informations and photos of building proggress we can find at SMPD club pages. At this pages we can find running shedule too. My pages have technical alignment so there will be construction details only so as my 1:4 gauge TU47 dieselelectric loco construction.