Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
    parní modely
    zahradní železnice 1:32
    ostatní modely
    velké parní stroje
    parní den Hradec 2003
    Lužná 2005
    Modelbau 2005
    parní den Hradec 2006
    150 let Brno-Zastávka
    Sinsheim 2007
    Anglie & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
    steam models
    garden railroad 1:32
    other models
    big steam engines
    steam day Hradec 2003
    Luzna 2005
    Modelbau 2005
    steam day Hradec 2006
    150 an. Brno-Zastavka
    Sinsheim 2007
    England & Man 2008
    Sinsheim 2009
    Rhätischen Bahn 2009
    Olympia park 2010
    Karlsruhe 2011
    videos
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Sinsheim - každému, kdo páře propadl, se zatají dech. Na ploše pěti pavilonů jezdí, píská, syčí a čmoudí mraky parních strojů, lokomotiv, lokomobil, lodí a dalších parních hejblat. To se nedá popsat, to se musí zažít.

Sinsheim - is very imposant exhibition for every steam enthusiast. Thousands locomotives and road locos and steam boats and steam engines etc. runs whistles hisses and smokes in five pavilions. It isn't describable, you have to see this.

Největší plochu zabírá železnice o rozchodu 5 palců (127mm). Několik kilometrů kolejí a pár desítek výhybek zabírá dva pavilony a počet lokomotiv s majitelem na zádech jde do stovek. Třetí pavilon hostí totéž v provedení 7.5 palce, zde však lokomotivy supí s desítkami pasažerů v závěsu.

5 inch railroad occupy biggest place. A few miles rail and tens switches are in two pavilions. A hunderets locomotives with owners sittings on the shoulder runs around. Third pavilion contain the same but in 7 inch design. The locos snort with tens passengers at the back.

Čtvrtý pavilon obsahuje množství stánků s výrobci modelů a dílů pro zahradní železnici G1, 5 a 7.5 palců a parní stroje vůbec.

Many stands are in fourth pavilion. The manufacturers expose models and parts of garden railroad gauge one, G1, 5 and 7 inch and steam engines.

Samozřejmě nesmí chybět ani zahradní železnice měřítka 1:32 (gauge 1) a 1:22.5 (G1) na kolejivu o rozchodu 45mm. Výrobci jako Regner a Aster předvádějí divy přesného strojírenství.

Garden railroad don't be missing. On pictures are locos gauge one (1:32, 10mm) and narrow gauge (1:22.5, 16mm) on 45mm rails. The manufacturers as Regner and Aster exhibit the wonders of accurate engeneering.

Je neuvěřitelné, co všechno lze udělat. Uhlím vytápěná tříspřežka BR99 s funkční parní pumpou - nemám slov.

It is oncredible what the somebody made. Here is coal heated German 1-3-1 loco BR99 with working watter feeder. I haven't got any words.

Jako žert působí funkční parní lokomotivy velikosti N. Dá to sice fušku přemluvit je k jízdě, ale fungují!

Working loco gauge N looks as joke. It is difficult to run, but it's possible. It works!

V posledním pavilonu kralovaly párou poháněné lodě všech konstrukcí - výletní loďky, říční parníky, dělové čluny ...

Various steam boats are in last pavilion. Dinghies, trip boats, paddlewheelers, gunboats, ...

Nechyběly ani stacionární stroje, některé dovedené opravdu do dokonalosti. Jeden se nestačil divit.

Stationary engines models don't miss. Some engines are really excelent. It's really amazing.

Poněkud v menšině byly modely benzínem poháněných strojů, hlavně traktorů.

Here is a few petrol engine powered tractors.

Po všech pavilonech se proháněly lokomobily a parní náklaďáky v různých velikostech. Některé konstrukce budily opravdu úžas.

The road locos and steam trucks run across all five pavilions. Some constructions are really amazing.

Těžko popsat dojmy z výstavy. Něco takového se prostě nikde jinde nevidí. Pro našince je to sice trochu daleko, ale stojí to za to.

It's very difficult to describe my impressions from exhibition. It's biggest steam models exhibition on the world I thing.Video z výstavy v Sinsheimu. Pozor velký soubor!
Movie about Sinsheim steam exhibition. Very big file!


320x240 pixels, codec XviD, 117 MByte.

Video z výstavy v Sinsheimu, leden 2007 - modely parních strojů, lokomotivy 5 a 7.5 palců, lokomobily, lodě a další parní blbosti. Taková koncentrace parních bláznů na čtvereční kilometr asi nikde jinde nebude.
 
Video from steam show in Sinsheim, Germany, January 2007 - live steam engines, locomotives 5 and 7.5 inch, road locos, steam boats and other steam absurdities. Nowhere else on the word are so many crazy steamers in one square kilometer !

640x480 pixels, codec XviD, 210 MByte

Totéž, ale v pořádném rozlišení..
 
Here is the same video but better size.