Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
    koleje a výhybky
    přejezdová signalizace
    stavební vagóny
    vodárna
    lokomotiva TU47
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
    rail and switches
    crossing signals
    working wagons
    watter works
    TU47 locomotive
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Lokomotiva TU47                 The TU47 loco

Naše klubová dráha bude po dokončení v provozu pro veřejnost každý víkend od rána do večera. Pojede se vždy, když přijdou lidi a pro tento nárazový typ provozu je parní lokomotiva nevhodná. Při delší přestávce ji nelze držet plně roztopenou a chvíli trvá, než se "nadělá uhlí", tj. než má dostatečný výkon k delší jízdě. Proto jsme se rozhodli, že pro denní otrokárnu zkonstruuji dieselelektrickou lokomotivu a jako vzor se hned nabídla TU47.

We are planing to our train will be running every weekend all day. The train will run when a few passageres will come. A steam loco isn't suitable for this type of run. While steam loco is long time stopped the quantity of flaming coal decreased. Reheating the coal before next run take a long time. Therefore we decided to buil dieselelectric loco for dayly run and chose as prototype Czech TU47 locomotive.TU47 vyráběla firma ČKD v letech 1954-59 pro úzkorozchodné tratě o rozchodu 750mm. První série měla naftový dvanáctiválec o výkonu 350 koní spojený s trakčním generátorem, čtyři trakční tlapové motory, min. poloměr oblouku 70m, max. rychlost 40km/h a celkovou hmotnost 30.5 tuny.

The TU47 was produced by ČKD company in 1954-59 year for 2.5 feet narrow gauge railroad. First serie of TU47 was diesel 12 cylinder 350HP engine with traction generator and four traction electro motors. Minimal radius of track was 77 yard, max. speed 25 miles/h and weight 30.5 tons.Měřítko 1:4 jsem zvolil z několika důvodů. Jednak vychází rozchod přesně na 71/4 palce a hlavně už je to macek lokomotiva. Délka 3 metry, šířka 60cm a odpovídající kvicht (neboli hmotnost dle SI) dávají naději na solidní jízdní vlastnosti a hlavně trakční sílu. Víme ze zkušenosti, že naše parní lokomotivy s indikovaným výkonem přes kilowatt stačí maximálně na 15 lidí. Prvně přestane stačit adheze a pak i výkon.
Údaje, foto a výkres prototypu jsou převzaty z webu PrototypyI choose gauge 1:4 because it is suitable for 71/4" track and it is big locomotive. It is 10 feel long, 2 feel wide and it's heavy. It giving chance to big traction effort. We know from practice that out steam locomotives with indicated power about one kilowatt can pull about 15 people. For more people they don't have enougt adhesion and traction power too.
Technical data, photos and drawing are from Prototype pages.Hnací náprava má tlapově zavěšený motor 24V, 500W. Přenos hnací síly je převodem s čelním ozubením 15/100 zubů. Stránka o stavbě nápravy je zde.

The driving axle has a nose-suspended motor 24V, 500W. The power is transmited of spur gearing 15/100 teeth. The page about driving axle building is here.Podvozek je tentokrát trochu větší. Dvě hnané nápravy, každá bratru 26 kilo, rám, brzdy atd. Celkem 100kg. Holt měřítko 1:4. Stránka o stavbě podvozku je zde.

The boogie are a little bit bigger. Two powered 26kg (55 lbs) axles, frame, brake etc. Together 100kg (200 lbs). The gauge 1:4 is so big, indeed. The page about boogie building is here.
Hlavní rám, čela, pluhy a spřáhla jsou zde.


The main frame, foreheads, ploughs and couplers are here.
Detaily - světla, brzda, okna, rámy atd.


The details - lights, brake, windows, casings etc.
Výzbroj - pohonná a vzduchová zařízení a střecha.


The The equipments - propulsion and pneumatic devices and the roof.

Lokomotiva TU47.001 teprve částečně dokončená, ale v provozuschopném stavu. Na 2. parní Olympii už byly její síly zapotřebí.
The TU47.001 locomotive partialy built. It's ready to run on the 2. steam Olympia.Srovnání měřítek - vlevo parní dvouspřežka Petra Příkazského 1:8, vpravo moje TU47 v měřítku 1:4.

The gauge comparing - Mr. Petr Prikazsky steam engine in 1:8 (gauge 1.5") on the left, my TU47 loco 1:4 (gauge 3") on the right.Během trakčních zkoušek poprvé na trati 2.6.2013

First time on the track while run with load test - 2nd June 2013.


Téměř dokončená TU47.001 poprvé v činné službě během 3. parní Olympie v červnu 2014.


Almost finished TU47.001 first time in active service during the 3th steam Olympia in June 2014.


A její sesterská lokomotiva TU47.002 tamtéž.


And her sister locomotive TU47.002 at the same time.


Setkání u tunelu.


Meeting at the tunnel.


Někdy bývá docela nával, typická souprava obnáší čtyři vozy po 4-5ti lidech.


Sometimes it is quite a rush, a typical train set involves four cars by 4-5 people each.

Ještě detail kabiny a hotovo.

And detailed modeled driver cab at last..


Hotová lokomotiva s popisy a posílenou strojovnou.
Finished locomotive with lettering and upgraded engine room.
Původně jsem si myslel, že 6mm2 mědi bude stačit. Jeden zkrat mě přesvědčil že ne. Tak je teď všude 10mm2. Taky byly problémy s upalovaním jednotlivých licen ve spojích pod šroubovacíma svorkama. Teď mám všude zalisovaná a zapájená oka a je klid.

Originally I thought, that the 6mm2 copper will be enough. But one shotr cut convinced me than don't. So they is everywhere 10mm2 now. There was problems with the single wire in cable burned in the screwed clamp connections. Now all is pressed-in and soldered in cable shoe and it is OK.

Po třech letech provozu, kdy každá z lokomotiv najela cca 1500 kilometrů bylo vidět značné ojetí okolků. Kola byla totiž dosoustružena z výpalků a to bylo pěkné bláto. Je zajímavé, že nejvíce se ojížděly okolky třetí nápravy.

After three years running, when every engine run c. 1500 kilometres, you can see considerable worn-out of the wheel flange. Wheels was turned from lasered slops and it was nice mud. It's interesting, that the mostly damaged are whells of the third axe.

Nová kola jsou z lepšího materiálu, kalená a cementovaná. Snad už to chvíli vydrží. Kouknul jsem se na ně po půce sezóny a jsou jak nová .

The new wheels are made from better steel and are case-hardened. They keep fine a long time I hope. I check it after half year of run and looks as new .

Po třech letech ježdění začaly motory cukat. Původně jsem tipoval na uhlíky, ale pak jsem zjistil, že jsou vydřené potenciometry rychlosti jízdy. Když se podíváte zblízka na větší obrázek (proklik), tak jsou vidět vybroušená koryta v odporové dráze i s nerovnostmi. Chudák regulátor pak bláznil a stovky ampér lítaly sem a tam.

After three years of the ride the motors starts jerk. I thing the motor commutator contact is damaged at first. No, it was scraped-out the carbon track of the speed potenciometer. You can see detail of the track (click to picture) - the tray in carbon. The regulator goes to mad and the hundereds Amper's scampered aroud.

Roman nakoupil starý zlatý Teslácký 24 polohový přepínače a to se ukázalo jako dobré řešení. Změkčil jsem aretaci, napájel odpory a bylo. Chlapci si tenhle řadič pochvalují, šalináři dokonce tvrdí, že je to "jako ze života".

Roman purchased old gold Tesla 24 positions switch and it was showed as good idea. I made more soft position mechanism and solder resistors. The guys loves this controller, tramway drivers says that is a "like from life".