Parní stroje
    na začátek
    fitinky, ventily
    plynové topení
    miniaturní stroj
    dvouválcový stroj
    lodní strojovna
    funkce lokomotivy
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
    on beginning
    fittings, valves
    gas firing
    mini steam engine
    two-cylinder engine
    boat engine
    steam locos function
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Miniaturní parní strojek

Micro steam engine

    

Tento strojek není moje původní konstrukce, bohužel už nevím, z kterého webu pochází. Pokud to někdo víte, dejte mi vědět, odkaz sem přidám. Vlevo je originální fotografie, následující úpravy a výkresy jsou už moje.

I'm not designar this engine. Unfortunately I forgot from which site it is. If you know this, let me know, I will add the url to this site here. Here is the original photo on the left, changes and drawings in next pictures are my own work.

Hotové oscilační strojky s lihovým topením (původní svíčka se ukázala jako slabá). Frajerskej dárek, ale trochu pracnej.

Here is finished oscilation steam engines with alcohol burners (original candle isn't strong enough). It is a good gift but lot of work.

    

Výkresová dokumentace, list 1 ze 3 - sestava. Všechny pevně spojené části doporučuju udělat co nejtěsnejší a nalisovat. Je to lepší než lepení. Stroj se dost zahřívá (kdo by to čekal, že ) a lepidlo dost trpí.

The drawings, sheet 1 of 3 - the assembly. I suggest all tighty joined parts to made very fine and put together with a press. It is better than glue. The engine is very hot when running (oh, unexpectedly ) and the adhesive will degrade.

    

Výkresová dokumentace, list 2 ze 3. Tři části válce jsou lepeny vteřinovým lepidlem. Použijte pokud možno pro vyšší teplotu. Válec se ohřívá nejen parou, ale teplem z kotle sdílením. Do kotle vložit těsnící "O" kroužek.

The drawings, sheet 2 of 3. Three parts of the valve are glued with fast acting adhesive (Loctite). You have to use an adhesive for high temperature. The valve is heated by steam and by the burner, too. The "O" ring is put into the boiler.

    

Výkresová dokumentace, list 3 ze 3. Odlehčovací otvor na setrvačníku je umístěn na stejné straně, jako je nalisovaná pístní klika a vyvažuje jeho hmotu. Do hořáku doporučuju vložit těsnění. Výfukovou a těsnící trubičku nalisovat (kladívkem), případně důlčikem roztemovat. Vše musí těsnit.

The drawings, sheet 3 of 3. In the flywheel is anti-vibration hole, it has to be aligned with the crank and it balances its mass. I suggest putting "O" ring into the burner. The exhaust and the sealing pipe are pressed into the body with small hammer, splay it if needed. All must by closely sealed.

Vyrobené díly. Všimněte si vloženého "O" kroužku 20x2 v levém víčku parního kotle. Doporučuju použít silikonový (červený), ale vydrží to i gumový (černý). Po složení je nutné strojek zaběhat (zábrus) nasucho (např. vrtačkou) a pak mazat a mazat.

Here are finished parts. Notice the "O" ring 20x2mm inside the cover of boiler. I suggest using a silicon ring but rubber is OK too. Assembled engine has to be run-up (fit and tightened) without lubricant, rotated with the drill machine (for example). You have to use the lubricant everytime after the engine has been run-up.

Návod k použití, bohužel jsem ho udělal jen v angličtině. Místa mazání jsou označena 1 az 4.

User manual, in Eenglish only.