Parní stroje
Zahradní železnice
Železnice 5"
Železnice 7"
Parní modely
    Africká královna
    Parní pinasa
Dílna a nářadí
Foto, video
Linky
Kontakt

Steam engines
Garden railroad
5" railroad
7" railroad
Steam models
    African Queen
    Steam pinnace
Shop and tools
Photo, video
Links
Contactnapsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Parní pinasa

Steam pinnace


Stavba trupu

Boat building

Někde na netu jsem našel scany výkresů francouzké veslice z roku 1902. Nějak se mi zalíbil vybroušený tvar trupu, a tak jsem podle něj postavil pinasu o délce celých 25cm. Ovšem s funkčím parním strojem a to vše na dálkové ovládání.

I found somewhere on the net scanned drawings of the french rowboat. I like it's hull shape so I build it as steam pinnace. It is 10 inch long, steam powered and remote controlled.
Pro zájemce jsou zde originální zazipované výkresy.

Here are original zipped drawings.

Žebra jsou z 2mm překližky. Předloha je na samolepce, po odlepení nezůstanou žádné stopy.

The timbers are from 2mm plywood. The patterns are on self-adhesive paper. Plywood stay clear after paper removed, no glue residues.

Všechno je jaksi mrňavý, tloušťka žebra je kolem 2 mm.

All parts looks so tiny. The timber thickness is about 2mm too.

Všechny prvky je třeba namořit před lepením, jinak zůstanou po lepidle nenabarvené fleky.

It's necessary all parts painted before stick together. Otherwise light spots stays and the model looks ugly.

Lepení žeber na montážní podložku.

The timbers are glued to working bed.

Lepení obšívky. Všechny prvky jsem v první fázi lepil vteřinovým gelem.

The shell planking is glued to timbers. I glue all parts by one second loctite at first.

Hotová obšívka.

Finished shell planking.

Celou loď jsem přetřel epoxidem a zvenku ještě olaminoval. Použil jsem téměř neviditelnou skelnou tkaninu Aeroglass 21, epoxid LH210 a tužidlo H10 od Havel Composites
.

I coat the boat by epoxide and laminate it from outside. I use glass texture Aeroglass 21, epoxide LH210 and hardener H10 from Havel Composites. It's almost invisible on the boat.

Tak mřňavej lodní šroub nikdo nevyrábí takže nastoupila ruční výroba. Shora - hřídel, tělo hřídele, středový náboj, lopatky.

Too small screw-propeller to buy, nobody sell it. Hand made is necessary. From top - shaft, shaft body, screw body, vanes/shovels.

Spájeno stříbrem. Zbývá odříznout okolní plech, naohýbat, osoustružit, opilovat a tak dále.

Silver soldered. Only cut and bend and turn off and file off etc have left.

Namontovaný hotový šroub.

Finished screw mounted.

Usazená hřídel, přijímač Spectrum 2.4GHz dálkového ovládání, serva, LiPol akumulátor a vypínač.

Mounted shaft, 2.4GHz Spectrum receiver, servos, LiPol accu and main switch.

Teď už chybí jen parní stroj.

Only steam engine is missing.
Stavba parního stroje

Steam engine building

Tělo oscilačních válců - frézování odlehčovacích žlábků pro lepší přítlak a těsnění parního kanálku. Díry parního kanálku a osy rotace oscilačního válce jsou už vyvrtány.

The woblers cylinder - discharging groove milling. The steam in/outlet hole and the rotating axe hole are already bored.

Soustružení válců. Vyosení je dosaženo jednak upnutím čtvercového hranolu do tříčelisťového sklíčidla a jednak podložením.

The cylinder making. I use three jaws head and brass stick for suitable axle offset.

Další zmenšení hmoty válců frézováním.

The cylinder milling for another weight reducing.

Soustružení pístů. Závěrečné ubírání bylio asi po 20 mikrometrech.

The piston turning. I take off by 20 micrometer at last few steps.

Úprava konce pístu - 55% průměru odfrézovat a vyvrtat díru pro osu.

The end of pistom machining - 55% of diameter off and drill hole for shaft.

Hotové válce s písty.

Finished cylinders with piston.

Otočná část čtyřcestného regulátoru. Jeden kanál má proměnnou šířku kvůli plynulejší regulaci v nízkých otáčkách.

The part of four-way regulator. One of channel has a variable width for better regulation on low speed.

Všechny trubičky jsou pájeny stříbrem. Při průměru 1.6 / 0.8 mm docela drbačka.

All of pipes are silver soldered. For 1/16 outside and 1/32 inside diameter it's realy hard work.

Ta spirálová kláda je ve skutečnosti vrták 1.2 mm, kterou se snažím udělat díru pro červíka M 1.4 pro zajištění tohoto "setrvačníku".

This spiral beam is the 1.2mm (No 56) drill in fact. I try drill hole for M 1.4 worm.

Vyrobené díly před barvením ...

Finished parts before painting ...

... a po nátěru. Na tento stroj věru nebylo potřeba mnoho kilogramů barvy.

... and after. I use really no much of pait for this engine.

Složený motor. Hmotnost 28 gramů.

Assembled engine. It's 28 gramms heavy.

Takhle si bude hovět v člunu.

The engine in pinacce.

Sestavený stroječek po krátkém záběhu. Záběh spočíval v namazání pístů brusnou pastou (Silichrom) a 10 minut točení vrtačkou. Pak umýt benzínem a ještě jednou totéž. Nakonec benzín a olej. A jak šlape!

Finished engine after short inrun. I apply soft abrasive paste to pistons and 10 minutes turn shaft by small drill machine. Wash down by petrol and again. And wash down by petrol and oil at the end.Stavba kotle

The boiler building

Kotel je vyroben z mosazné trubky 24x1mm. Výroba osazení pro čela kotle.

The boiler is build from brass pile 24x1mm. The forehead shouder turning.

Soustružení čel kotle.

The boiler forehead turning.

Kotel bude spájen stříbrnou pájkou. V menší lahvičce je tekuté tavidlo (rozpuštěné ve vodě), kterým natírám pájené plochy před sestavením. Jak píše můj oblíbenec Kozo Hiraoka - patlat tavidlo zvenku nemá smysl, protože se tam kde je ho potřeba vůbec nedostane.

The boiler will be silver soldering. The liguid flux is in smal flacon. I coat it on inner soldered surface before assembling. My favourite Kozo Hiraoka tells "putting flux from outside is nonsence, because it don't go to necessary place".

Pěkně zafixovat, naštípat kousky stříbra ...

Fix it and add silver pieces ...

... a ohřívat a ohřívat.

... and heating and heating.

Pak nechat vychladnout a očistit v 10% kyselině sírové.

Thats it. Cool down and clean in 10% sulfur acid.

Trochu moc, bude nutno pár gramů ubrat!

Too much! I have to take away a few grams.

Lehce osoustružit.

Slightly turn.

Sakra, říkal jsem přece LEHCE. Tak znova.

Damn! I say SLIGHTLY. So again.

Stěna kotle zhubla na 0.5mm, což by mělo do 4 atmosfér při průměru 24mm bohatě stačit.

The boiler side reduced to 0.5mm. It is eneught for 60 PSI at 1" diameter.

Pojišťovák rozložený a složený.

Safety valve disassebled and assembled.

Kotelní topeniště rozložené ...

The firebox disassembled ...

... a složené. Opět pájeno stříbrem.

... and assembled. Silver soldered too.

Trochu barvy, vypálit při 160 stupních a šup na váhu. Celkově loď, akumulátor, přijímač, 2 serva, stroj, kotel, pevný líh a 18ml vody - 155 gramů (na fotce bez vody).

A few of paint, hardening at 160 degree (Celsius of course :-) and put on the weighing machine. The ship, accu, receiver, 2 serves, engine, boiler, solid-state spirit and 18ml of water. All together 155 gramms (without water on the picture).

Při testu na stlačený vzduch fungoval stroj skvěle. Ale při zatopení jsem zjistil jistou ideovou chybu. Použitý stroj je relativně velký, má maznici a regulátor, takže než se vše ohřeje, je 18ml kotel prázdný. Co naplat, bude potřeba konstrukci změnit.

The engine ran very good while tested on conpressed air. But a bug was appeared when steam was used. The engihe has many parts - displacement lubricator and regulator and pipes and ... So before all parts are heated the 18 mililiter boiler is empty. It is necessary to change of construction.Pokračování zanedlouho ...To be continued ...