Zpátky na
    lokomotivu Climax


Back to
    Climax loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005

Podvozek a převody lokomotivy Climax

The Climax boogie and gears

Podvozem je klasický diamond. Bohužel průměr kol vychází 26mm a ty se mi nepodařily sehnat. Takže do práce.

The boogie are typical diamond. Unfortunately I did't bought wheel with diameter 26mm. Soo go to work.


Začnu výrobou špón. A na konec zbude v soustruhu i obruč kola.


I start with the cut making. The wheel tire stay in lathe after a few hour of work.

Další výrobou hoblin se propracuji k náboji s osmi paprsky. Docela pracné, paprsky mají necelý milimetr tloušťku, takže je nutné hloubku záběru omezit na půl milimetru.

A few three hours of work and hub with spokes ate there. The spoke thickness is less then milimeter, so it is neccessary to mill by 0.5 mm.

Po celodenní dřině mám obruče a vnitřky kol.

I have spokes and tires after one day of work.

Připraveno k pájení. Kousky stříbra jsou položeny na spojích.

Prepared to silver soldering. A pieces of the silver lies on the connections.

Spájeno.

Soldered.

Očištěno v 10% kyselině sírové, okartáčováno, opískováno.

Cleaned in the 10% sulfur acid, brushed up, sand-blasted.

A nabarveno.

And painted.

Teď přijdou na řadu převody - frézování polotovaru pro tři pastorky.

And go to gear make now - a pinion semiproduct milling.

Nalevo podvozkové převody, napravo dvoustupňová převodovka.

The boogie gears at the left and two level gear unit at the right.

Spájená převodovka. Horní část je napevno na ose parního stroje, spodní dvojice se posouvá po čtyřhranu. V reálu se asi nedalo řadit za chodu, to by byl rachot .

Silver soldered gear unit. Upper part is fixed to engine shaft. Bottom pair of tooth wheel is moving to left and to right on square shaft. It was impossible to change gearing when prototype loco was moved. It is wery dangerous for tooth !

Frézování podvozkových rohů - kluznic.

The horn milling.

Kosmeticky upravená osmice kluznic před rozřezáním.

Detailed horns before slice up.

Hotové rohy a ložiskové domky.

Finished horns and bearing boxes.

Při zkoušce převodů jsem zjistil, že pastorek se šprajcuje. Takže bylo nutno udělat pastorky se šikmými zuby, sklon 15 stupňů.

I find out small problem on the pinion - it don't work, So I have to made a few new pinions with sideways tooths - 15 degree angle.

Lisování kol na nápravu po sestavení převodů.

The wheel pressing with assembled gears.

Díly podvozku před sestavením.

Boogie before assembling.

Sestavený podvozek.

Assembled boogie.

Podvozky by byly, tak šup na kotel.

Boogies are finished so I can start building the boiler.