Zpátky na
    lokomotivu Climax


Back to
    Climax loco
napsáno v Arachnopilii
writen in Arachnopiliaoptimalizováno pro Mozilla
optimized for Mozilla


Od května 2005 jste
You are visitor no

návštěvníkem.
since May 2005
Stroj lokomotivy Climax           The Climax engine


Tak šup do práce. Začínám tradičně výrobou válce. Tady jsem se rozhodl, že se nebudu ztrapňovat oscilákem a udělám plnokrevný stroj s plochýmui šoupátky. V této velikosti to není žádná sranda. Uvidíme, jestli se to povede.

So go to work. I start with cylinder as usually. I decided that I build full-blooded engine with slide-valve not only oscilating engine as for Shay. But it is very complicated in this size.

Přípravek na práci s válcem. Ta kláda ve vrtačce je závitník M 1.6 milimetru .

The cylinder tool. This beam in drill head in screwing tap M 1.6 milimeter (1/16") .

Konstrukce přípravku. Ten tlustý šroub je M6 se stočenou hlavou (aby nezavazela).

The cylinder tool construction. Big screw is M6 (1/4") with reduced head.

Frézování portů gigantickou frézou o průměru 1.0 milimetr.

The steam ports milling. I use giant milling cutter - 1 milimetr ( smaller then 3/64").

Šoupátkové skříně.

Steam chests.

Výroba pravítka. Občas byl při práci problém obráběný díl ve stroji vůbec najít.

Cross head support. I have sometime problem to found mashined part in mashine.

Spodní víka slouží současně k montáži válců na rám.

Bottom covers are used for mouting cylinders to frame.

Pohyblivé díly jsou utěsněny "O" kroužky. Vzhledem k velikosti stroje nepřichází v úvahu šroubovací příruby. Použil jsem jen překryvné plechy.

Moving parts are sealed with O ring. It is impossible to use standard screwed flange because engine is too small. So I use cover plates only.

Takhle jsem ty oválky pižlal.

The oval cover plates making.

Hlavní díly stroje na hromadě.

Main parts of engine on the heap.

Výroba šoupátkových tyčí nebyla jednoduchá. Nakonec jsem na čtyři tyče (vyrábím 2 stroje současně) spotřeboval 12 kusů materiálu. Takovou úmrtnost ještě nepamatuju. Ono soustružit nerez na 1.5mm není jen tak.

It was very difficult of valve rod make. I need 12 pieces of material for 4 rods made finally. This death rate I don't have never before. Turning stainless steel rod 1.5mm diameter is too hard.

Šoupátkové komory. Tady je pěkně vidět způsob utěsnění tyče "O" kroužkem a rozplácnutí kroužku překryvným plechem. V určitém rozmezí lze rozplácnutí a tedy utěsnění regulovat.

The valve chest. Here is good to see O ring sealing and method of squash O ring by cover plate. It is possible to regulate squash of O ring and sealing too.

Sestavené tělo strojku. Vrtání 9mm, zdvih 10mm, plochá šoupátka.

The assembled engine body - 9mm bore, 10mm stroke, side-valve.

Hlavní rám strojku jsem pájel stříbrem.

The main engine frame is silver soldered.

Po vyčištění a montáži.

Cleaned and mounted.

Frézování klik.

The crank milling.

Klikovka je pájená stříbrem. Pájené povrchy se musí natřít pájecí pastou před sestavením. Všechny části je třeba před pájením zafixovat.

The crankshaft is silver soldered. It is necessary apply the flux before parts assembling. All part is good to fix before heating.

Polotovar pro výstředníky je třeba přesně vycentrovat.

The steel rod is necessaty to good centering.

Větší otvor je pro osu klikovky, menší je M1.6 pro spojení výstředníků.

The bigger hole is for crankshaft and smaller is M1.6 thread to join excenters.

Hotové výstředníky. Výstředníky jsou pootočeny proti sobě o 145 stupnů.

Finished excenters. They are joined with 145 degree rotation.

Frézování kulis.

The link milling.

Polotovary kulis.

Partialy finished links.

Hotové kulisy.

Finished links.

Kulaté konce spojovacích tyčí frézuji "ručně".

The rounded end of the rods I mill "handy".

Kulisa s výstředníky. Některé součásti jsou opravdu mrňavé - např. distanční vložka na konci prstu.

The link with excenters. Some parts are really small - for example spacer at the end of my finger.

Hotový stroj.

Finished engine.